Kancelaria Adwokacka adw. Dagmary Broniewicz świadczy pomoc prawną w zakresie:

Prawa cywilnego, w szczególności w zakresie:

 • spraw o zapłatę,
 • prawa umów,
 • spraw o nienależyte wykonanie umów,
 • odszkodowań za wypadki komunikacyjne i błędy w sztuce lekarskiej,
 • powództw przeciwegzekucyjnych,
 • skarg na czynności komornika,
 • eksmisji i ochrony lokatorów,
 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • zachowków,
 • działu spadku,
 • zniesienia współwłasności i podziału nieruchomości,
 • ustanowienia drogi koniecznej,
 • ustanowienia służebności,
 • zarządu rzeczą wspólną,
 • zasiedzenia nieruchomości.

Prawa rodzinnego, w szczególności w zakresie:

 • alimentów na dzieci i małżonka,
 • rozwodów,
 • separacji,
 • rozdzielności majątkowej i podziału majątku małżonków,
 • kontaktów z dziećmi,
 • władzy rodzicielskiej,
 • ubezwłasnowolnienia,
 • ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa,
 • ustalenia miejsca pobytu dziecka oraz w sprawach związanych z opieką i kuratelą.

Prawa karnego, w szczególności w zakresie:

 • obrony we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach postępowania karnego,
 • pomocy prawnej po uprawomocnieniu się orzeczenia, m.in.: składanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyroku łącznego,
 • reprezentowania pokrzywdzonego min. sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zaskarżanie postanowień o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia,
 • sporządzania prywatnych aktów oskarżenia,
 • reprezentowania przed Sądem oskarżyciela posiłkowego.

Prawa pracy, w szczególności w zakresie:

 • doradztwa w zakresie spraw ze stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy,
 • udziału w negocjacjach oraz sporach sądowych pomiędzy stronami stosunku pracy,
 • przywrócenia do pracy,
 • odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • wypłat zaległego wynagrodzenia,
 • kar dyscyplinarnych.

Prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie:

 • Sporządzania pism procesowych,
 • Reprezentacji w trakcie postępowania administracyjnego.

Aktualności

Dane firmy

Kancelaria adwokacka Wołów
adwokat Dagmara Broniewicz

ul. Wrocławska 10
(wejście do kancelarii znajduje się od ul. Kąpielowej)
56-100 Wołów

Kontakt

tel./fax: 71 380 97 10
tel. kom.: 607 244 925
biuro@kancelaria-broniewicz.pl