Honorarium jest każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem, zgodnie z Jego potrzebami, przed podjęciem zlecenia. Honorarium adwokackie jest płatne z góry, natomiast w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na dogodne raty.

W kancelarii stosowane są następujące sposoby ustalania wynagrodzenia:

Wynagrodzenie ryczałtowe

Jest najczęściej stosowanym sposobem wynagrodzenia, zarówno w przypadku klientów biznesowych jak i indywidualnych. W przypadku obsługi prawnej polega ono na określeniu stałej comiesięcznej stawki ustalonej szczegółowo w umowie, której zakres jest zależny od potrzeb Klienta. Z kolei jednorazowa stawka ryczałtowa stosowana jest za prowadzenie określonego, pojedynczego zlecenia. Zakres czynności objętych wynagrodzeniem ryczałtowym jest każdorazowo ustalany w umowie, zaś wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia.

Wynagrodzenie godzinowe

Inną formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie godzinowe, którego podstawą jest ilość czasu poświęcona na załatwienie sprawy klienta. Rozwiązanie takie kierowane jest przede wszystkim do podmiotów, które potrzebują stałej obsługi ale w nieregularnym zakresie. Wynagrodzenie obliczane jest według liczby godzin w danym okresie rozliczeniowy. Na zakończenie okresu rozliczeniowego Klient otrzymuje wraz z fakturą szczegółowy wykaz podjętych czynności oraz poświęconego na to czasu.

Wynagrodzenie za sukces (success fee)

Tego typu wynagrodzenie stosowane jest najczęściej w sprawach odszkodowawczych. Zasadą jest, iż nie występuje ono samodzielnie a jest stosowane łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest w tym przypadku znacząco obniżane. W przypadku wygranej lub też osiągnięcia przez kancelarię pożądanego przez Klienta efektu pracy, do ryczałtu dodawane jest dodatkowe wynagrodzenie – najczęściej procent od zasądzonej w wyroku sumy pieniężnej.

Porady prawne, pisma, umowy, opinie prawne

Koszt udzielenia porady prawnej jest ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Koszt standardowej porady wynosi 150 zł z VAT. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy, której dotyczyła dana porada, wynagrodzenie za nią w całości zaliczane jest na poczet honorarium za prowadzenie sprawy. Wysokość wynagrodzenia za sporządzenie pisma procesowego (pozew, apelacja, zażalenie) ustalana jest zazwyczaj z góry jako określona kwota i jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy, terminu w jakim pismo ma być sporządzone oraz od ewentualnej konieczności analizy akt sprawy znajdujących się w sądzie. Na podobnych zasadach ustalane są należności za sporządzenie projektów umów oraz opinii prawnych.

Aktualności

Dane firmy

Kancelaria adwokacka Wołów
adwokat Dagmara Broniewicz

ul. Wrocławska 10
(wejście do kancelarii znajduje się od ul. Kąpielowej)
56-100 Wołów

Kontakt

tel./fax: 71 380 97 10
tel. kom.: 607 244 925
biuro@kancelaria-broniewicz.pl