Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest dziś niestety bardzo częstym zjawiskiem. Większość z spraw, które trafiają do Sądu kończy się surowymi wyrokami. Po ostatniej nowelizacji przepisów w tym zakresie, odpowiedzialność kierowców jest surowa i dotkliwa – również pod względem finansowym.

Należy pamiętać, iż każdy przypadek kierowania pod wpływem alkoholu kończy się w Sądzie. Zasadnicza różnica jednak jest w tym, jaką ilość alkoholu wypiliśmy i czy w związku z tym będziemy odpowiadać za wykroczenie czy też za przestępstwo.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi wówczas gdy zawartość alkoholu wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5‰ albo do obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3.

Jeżeli wartość w wydychanym powietrzu wykaże od 0.1 do 0.25 mg/ml to kierowca będzie odpowiadał za wykroczenie. Jeśli zaś wartość ta będzie przekraczać 0.25 mg/ml to mamy już do czynienia z przestępstwem.

W razie odpowiadania w ramach wykroczenia, kierujący musi się liczyć z następującymi konsekwencjami:
Karą aresztu lub grzywny nie niższej niż 50 zł, dodatkowo orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

W przypadku zaś odpowiadania w ramach przestępstwa, sankcje te są bardziej dotkliwe:
– kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.
Dodatkowo Sąd w razie skazania orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata oraz świadczenie pieniężne w wysokości co najmniej 5000,00 zł

Kierowcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach mają możliwość ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania i odstąpienie od zakazu prowadzenia pojazdów. Pamiętać należy jednak, że jest to instytucja bardzo wyjątkowa i dotyczy wyłącznie szczególnych okoliczności, które kierujący musi udowodnić.

Dane firmy

Kancelaria adwokacka Wołów
adwokat Dagmara Broniewicz

ul. Wrocławska 10
(wejście do kancelarii znajduje się od ul. Kąpielowej)
56-100 Wołów

Kontakt

tel./fax: 71 380 97 10
tel. kom.: 607 244 925
biuro@kancelaria-broniewicz.pl